Is í an Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil a bhainistíonn an suíomh gréasáin maidir le Poist sa Rialtas Áitiúil


Ceisteanna faoin suíomh gréasáin 

 

Más mian leat teagmháil a dhéanamh maidir leis an suíomh gréasáin, is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig lgjobs@lgma.ie

 

Ceisteanna faoi na poist a fógraíodh

 

Má tá ceist agat faoi aon cheann de na poist a phostáiltear anseo, téigh i dteagmháil leis an údarás áitiúil nó leis an gcomhthionól réigiúnach atá ag earcú don phost. Beidh sonraí teagmhála ar fáil ar an bhfógra poist.