Fingal County Council logo

Comhairle Contae Fhine Gall

Freastlaíonn Comhairle Contae Fhine Gall ar na pobail is éagsúla agus is dinimiciúla in Éirinn. Tagann bailte atá ag fás, croíthailte tuaithe, ceantair chósta agus mórmhoil ar nós Aerfort Bhaile Átha Cliath le chéile chun ceantar ríthábhachtach a dhéanamh d’Fhine Gall d’Éirinn an lae inniu agus don todhchaí. Is í an fhís atá againn an acmhainn seo a chomhlíonadh trí Fhine Gall a dhéanamh mar an áit is fearr chun cónaí, obair, cuairt a thabhairt air agus gnó a dhéanamh in Éirinn. Trí oibriú le Comhairle Contae Fhine Gall, tugtar an deis duit páirt a ghlacadh san iarracht seo, do shlí bheatha a fhorbairt agus do scileanna a úsáid chun saolta a fheabhsú agus pobail a neartú.

Halla an Chontae, An Phríomhshráid, Sord, Contae Bhaile Átha Cliath, K67 X8Y2

+353 (0) 1 890 5000 careers@fingal.ie Tabhair cuairt ar an láithreán