Local Government Management Agency logo

An Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil

Is gníomhaireacht stáit é an GBRÁ a sholáthraíonn raon seirbhísí gairmiúla d’údaráis áitiúla. Oibrímid i gcomhar leis na 31 údarás áitiúil chun tacú le seachadadh comhordaithe, costéifeachtach seirbhísí agus beartas rialtais áitiúil. Cuidíonn muid freisin le húdaráis áitiúla athrú a chur i bhfeidhm agus feidhmíocht a fheabhsú. I gcomhpháirtíocht le húdaráis áitiúla, is ionad barr feabhais comhroinnte é an GBRÁ maidir le cineálacha cur chuige earnála a threorú i leith forbairt agus leathnú seirbhísí poiblí ar leibhéal áitiúil. Trí bheith ag obair don LGMA, i dtimpeallacht dhinimiciúil, tugtar an deis duit ní amháin do shlí bheatha a fhorbairt, ach freisin taithí leathan a fháil i gcroílár an rialtais áitiúil agus fíordhifríocht a dhéanamh d’údaráis áitiúla agus do shaoránaigh in Éirinn.

Local Government House, Ushers Quay, D08 XKP7

+353 1 633 2200 info@lgma.ie Tabhair cuairt ar an láithreán