EMRA logo

Tionól Réigiúnach Oirthir agus Lár-Tíre

Tá Tionól Réigiúnach Oirthir agus Lár-Tíre ar cheann de thrí Thionól Réigiúnacha in Éirinn a dhéanann ionadaíocht le chéile ar shraith réigiúnach an rialtais. Tá TROALT comhdhéanta de dhá údarás áitiúla déag. Oibríonn EMRA le páirtithe leasmhara ar leibhéal an AE, náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil chun forbairt réigiúnach inbhuanaithe a chumasú. Is é a phríomhról an Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch a ullmhú, a ghlacadh agus a chur i bhfeidhm, comhsheasmhacht an Phlean Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil a chinntiú leis an Straitéis seo, páirt a ghlacadh ar choistí monatóireachta clár oibríochta an AE, páirt a ghlacadh agus comhordú a dhéanamh ar thionscadail an AE agus tacú leis an toscaireacht náisiúnta do Choiste Réigiún an AE.

3rd Floor, Ionad Cathartha, Baile Munna, Baile Átha Cliath 9, B15 764-

Tabhair cuairt ar an láithreán