Is croíluachanna in earnáil an rialtais áitiúil iad comhionannas, éagsúlacht agus uilechuimsitheacht. Is cuid thábhachtach dár gcultúr iad na luachanna sin ó earcaíocht agus roghnú, ó dhul chun cinn gairme go hoibríochtaí laethúla. 
 

 Tá oifigeach comhionannais i ngach údarás áitiúil agus oibríonn siad le Foireann Gníomhaíochta Comhionannais chun beartais agus tionscnaimh ghníomhaíochta dhearfacha a fhorbairt agus a chur chun feidhme agus chun an fhoireann a choinneáil ar an eolas faoi fhorbairt an chomhionannais, an ionchuimsithe agus na héagsúlachta.