Nuair a bheidh na hiarratais istigh agus tar éis an dáta deiridh, scagfaidh an t-údarás fruilithe gach iarratas chun a chinntiú go gcomhlíonann siad na critéir incháilitheachta.

 

Tabharfar ar aghaidh iarratasóirí a chomhlíonann na critéir incháilitheachta go dtí an chéad chéim eile den phróiseas roghnúcháin. Uaireanta tugtar ‘cáilíochtaí’ ar na critéir incháilitheachta sin.

 

Ag an bpointe sin, féadfaidh an t-údarás áitiúil fíorú cáilíochtaí a iarraidh. Féadann sé sin an próiseas earcaíochta a leathnú ach cinntítear leis nach dtéann ach iarratasóirí incháilithe ar aghaidh chuig gearrliosta nó agallaimh.

 

Nuair a fhaightear roinnt iarratas incháilithe, féadfar na hiarratais a chur ar ghearrliosta le haghaidh agallaimh bunaithe ar na critéir don phost a leagtar amach sa leabhrán faisnéise d’iarrthóirí.  D’fhéadfadh go mbeadh measúnú, tástálacha nó réamh-agallaimh bhreise i gceist leis an bpróiseas sin.

 

Tabharfar fógra d’iarratasóirí faoi na céimeanna breise sin más infheidhme.  Ní ghlaofar ach iad siúd ar an ngearrliosta le haghaidh agallaimh.

 

Faigh amach faoin bpróiseas agallaimh agus aimsigh leideanna le hullmhú don agallamh anseo.