Cas leis an dream s’againne

Buail le daoine atá ag obair san earnáil rialtais áitiúil faoi láthair agus faigh amach faoi na rudaí a dhéanann siad.

Group of men and women standing against a wall
Eileen O

Eileen O'Connor

Is Oifigeach Foirne Leabharlainne í Eileen O'Connor le Comhairle Contae na Gaillimhe.

Gary Kelly

Gary Kelly

Is Oifigeach Idirchaidrimh Taistealaithe é Gary Kelly le Comhairle Contae Shligigh

Margaret McEvoy

Margaret McEvoy

Is Ailtire Feidhmiúcháin Sinsearach í Margaret McEvoy le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Shane Feane

Shane Feane

Is Oifigeach Cléireachais é Shane Feahan le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, atá ag obair sa Roinn Acmhainní Daonna faoi láthair.

Jayne Sutcliffe

Jayne Sutcliffe

Is Oifigeach Doiciméadúcháin agus Bailiúcháin í Jayne Sutcliffe le Músaem Staire Folaithe Thiobraid Árann, a bhfuil Comhairle Contae Thiobraid Árann ina bhun.

Irene Wallace

Irene Wallace

Is Oifigeach Sinsearach Stáisiúin Dóiteáin í Irene Wallace le Comhairle Cathrach Chorcaí.

Michelle Carew

Michelle Carew

Is Oifigeach Ealaíon í Michelle Carew le Comhairle Cathrach Chorcaí

Marie O

Marie O'Donnell

Is Oifigeach Foirne í Marie O'Donnell le Comhairle Contae Thiobraid Árann

Liam Kiely

Liam Kiely

Is Oifigeach Sinsearach Forbartha Fiontraíochta é Liam Kiely le Comhairle Contae Shligigh

Harry Twomey

Harry Twomey

Is Saoiste é Harry Twomey le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Conor Coughlan

Conor Coughlan

Is Oifigeach Foirne Cúnta é Conor Coughlan le Comhairle Cathrach Chorcaí

Darren Hartery

Darren Hartery

Is Comhairleoir Seirbhísí Custaiméirí / Oifigeach Cléireachais é Darren Hartery le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh